Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Интермайндс П. С.
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Чарлз Дарвин 4 карта
Телефони: (02)971-20-42
Email: ips@interminds.bg
Url: http://www.netmag.bg
Тематики
Периодични издания, Фотография, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-90073
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антоанета Анева управител Отговорно лице