Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Хелт Консулт Русе
Адрес
Град: Русе  7004
Улица/квартал: ул. Тулча 8 вх. 9 ет. 3 ап. 7 карта
Телефони: 0887 299-552
Email: radeva_m@yahoo.com
Тематики
Право, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-7092  (Стари кодове: 978-954-92702)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Иванова Радева юрисконсулт Лице за контакт
Павел Константинов Петров управител Отговорно лице