Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ДАР-РХ
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: ул. Цар Самуил 7 карта
Телефони: +359 897 926 908
Email: darhristova@abv.bg
Тематики
Фолклор и етнология, История, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7763  (Стари кодове: 978-954-9489)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румяна Петрова Христова управител Отговорно лице