Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БИ 93
Адрес
Град: София  1799
Улица/квартал: жк Младост 2 бл. 260 карта
Телефони: +359 878 853 520
Email: team@bulgarianhistory.org
Url: https://www.bulgarianhistory.shop
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7688  (Стари кодове: 978-619-7496, 978-619-91076, 978-619-90711)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Георгиев Кънчев управител Отговорно лице