Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Георг Вашингтон 17 карта
Телефони: +359 2 905 75 02
Факс: +359 2 905 75 03
Email: natanasova@inspectoratvss.bg
Url: http://www.inspectoratvss.bg
Тематики
Право, Обществено управление
Статус
Активен
Кодове 978-619-91030
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Надежда Атанасова Лице за контакт
Теодора Точкова главен инспектор Отговорно лице