Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Държавна агенция "Архиви"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Московска 5 карта
Телефони: +359 2 940 01 21
Email: M.Koev@archives.government.bg
Url: http://www.archives.government.bg
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7070  (Стари кодове: 978-954-9800)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мирослав Коев Лице за контакт
доц. Михаил Груев председател Отговорно лице