Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Диоген.bg
Адрес
Град: София  1421
Улица/квартал: ул. Червена стена 40 а карта
Телефони: +359 888 66 19 81
Факс: +359 2 866 76 03
Email: lapnisharan@hotmail.com
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Учебници за СОУ, Учебници за ВУЗ, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7414  (Стари кодове: 978-954-91767, 978-954-90934)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Асенов Панов Отговорно лице