Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Принт Медия
Адрес
Град: София  1756
Улица/квартал: карта
П.К.: 46
Телефони: (02)868-70-83
Факс: (02)868-70-83
Email: d_rozalinov@mail.bg
Тематики
Икономика, Периодични издания, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-954-91690
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Розалинов управител Отговорно лице