Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Валентин Траянов"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Ген. Скобелев 60 Б ет. 9 карта
Телефони: +359 2 851 38 91, +359 887 105 042
Email: valentin.trajanov@gmail.com
Тематики
Философия, Филм и кинематография, Театър и драма, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9928
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валентин Димитров Траянов Отговорно лице