Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лега Софт
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Райко Даскалов 1 вх. Б карта
Телефони: +359 2 980 35 61
Email: office@legasoft.bg
Url: http://www.legasoft.bg
Тематики
Икономика, Право
Статус
Активен
Кодове 978-619-91529
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Асен Марков управител Отговорно лице
Стелиян Касабов Лице за контакт