Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бургаски свободен университет
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: ул. Сан Стефано 62 карта
Телефони: +359 56 900 400; +359 56 900 405
Факс: +359 56 900 515
Email: mbaltov@bfu.bg
diadams@bfu.bg
sabina@bfu.bg
Url: http://www.bfu.bg
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-253  (Стари кодове: 978-619-7126, 978-954-90611, 978-954-9370)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Диана Адамова директор на Библиотеката към университета Лице за контакт
проф. д-р Милен Балтов Отговорно лице
Събка Мореева Лице за контакт