Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Creative Bilding Investment Ltd.
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Бачо Киро 66 карта
Email: angel@ngtv.bg
Url: http://www.ngtv.bg
Тематики
Психология, Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-619-90288
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ангел Спасов Лице за контакт
Пламен Василев Цолов управител Отговорно лице