Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ФИЛ
Адрес
Град: Варна  9002
Улица/квартал: ул. Любен Каравелов 77 карта
Телефони: +359 52 610 306
Email: office@fil.bg
Url: http://www.fil.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-954-9741  (Стари кодове: 978-954-91545)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Христов Филипов управител Отговорно лице