Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Колхида Пъблишинг
Адрес
Град: София  1373
Улица/квартал: бул. Възкресение 10 ап. 9 карта
Телефони: (02)920-35-94
Email: hunt@abv.bg
Тематики
Домакинство и готварство, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-9317
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Калин Маринов Атанасов Отговорно лице