Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
24 карата
Адрес
Град: София  1336
Улица/квартал: жк Люлин 3, ул 303 бл. 302 вх. В карта
Телефони: +359 888 566 497
Тематики
Медицина, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-91364
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Малинка Стефанова Стойнова Отговорно лице