Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КЛМН
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: ул. Урвич, Клиника по ревматология 10/13 ет. 3 карта
Телефони: +358 888 220 118
Email: zkolarov@abv.bg
Тематики
Филм и кинематография, Медицина, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-2916  (Стари кодове: 978-954-92140)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Златимир Господинов Коларов Отговорно лице