Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КЛМН
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: ул. Константин Иречек 2 ет. 3 карта
Телефони: (02)850-83-11
Факс: (02)850-83-11
Email: zlkolarov@abv.bg
Тематики
Филм и кинематография, Медицина, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-2916  (Стари кодове: 978-954-92140)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Златимир Господинов Коларов Отговорно лице
Ивета Митева Лице за контакт