Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
СКОРДЕВ
Адрес
Град: София  1592
Улица/квартал: жк. Дружба бл. 42 карта
Телефони: +359 887 962 392
Факс: +359 2 979 71 20
Email: alskordev@yahoo.com
allllskordev@gmail.com
Тематики
Техника
Статус
Активен
Кодове 978-619-7397
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Данаилов Скордев Отговорно лице