Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Български художник
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Шипка 6 ет. 1 карта
Телефони: (02)846-72-85
Тематики
Живопис и рисуване, Книги за изучаване на език, Астрология, Художествено-документална литература, Книга-игра, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-406
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивайло Владимиров Лице за контакт
Буян Филчев Отговорно лице