Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Пилц
Адрес
Град: Варна  9022
Улица/квартал: кв. Виница ул. Георги Василев 3 карта
Телефони: 0899/154-334
Email: pilz@mail.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-954-92582
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Ген. Кантарджиев 13 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефан Пилц управител Отговорно лице