Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство на Техническия Университет София
Адрес
Град: София  1156
Улица/квартал: кв. Дървеница, бул. Климент Охридски 8 карта
Телефони: +359 2 965 22 26
Email: ekaterinaa@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Енциклопедии, справочници, речници, Техника, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-167  (Стари кодове: 978-954-438)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1100
Улица/квартал: Технически университет, Ректорат ет. 2 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Екатерина Кирилова Александрова директор Отговорно лице