Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
LIVRES SPIRITUELS
Адрес
Град: София  1324
Улица/квартал: ул. Крали Марко 10 карта
Email: panaiot@panaiot.com
Url: http://www.panaiot.com
Тематики
Психология, Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-7118
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Панайот Шилков Отговорно лице