Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ИК ТАРА
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: бул. България 58 ет. 8 карта
Телефони: (02)958-31-19, 0888 467-767
Email: info@tara-publishing.com
tara.publishing@gmail.com
Url: http://www.tara-publishing.com
Тематики
Семейство, отглеждане на деца, семейни взаимоотношения, Научно-популярна литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9723  (Стари кодове: 978-954-91071)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Олга Иванова Георгиева управител Отговорно лице