Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт по физикохимия "Акад. Ростислав Каишев" Българска академия на науките
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев бл. 11 карта
Телефони: (02)979-25-95, (02)979-25-81
Факс: (02)971-26-88
Email: physchem@ipc.bas.bg
tsvetina@ipc.bas.bg
Тематики
Физика, Химия, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-954-90014
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев бл. 11 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р Цветина Доброволска Лице за контакт
проф. дхн Весела Цакова директор Отговорно лице