Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "САНПРО"
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Янкул войвода 30 ет. 1 карта
Телефони: +359 52 600 516
Факс: +359 52 655 504
Email: varna.office@sanpro.bg
Url: http://www.sanpro.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Литература, езикознание, лингвистика, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7073  (Стари кодове: 978-954-92742, 978-954-91693)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мариела Спасова Лице за контакт
Евлоги Петков Савов управител Отговорно лице