Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Thracica
Адрес
Град: София  1797
Улица/квартал: жк Младост, бл 98 Б вх. A карта
Телефони: 0888 873-443
Email: president@thracica.com
valeriafol@gmail.com
Url: http://www.thracica.com
Тематики
Музика, Периодични издания, История на изкуството, История, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90120
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. дин Валерия Николова Фол Председател на УС Отговорно лице