Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Интернешънъл филм сървиз
Адрес
Град: София  1612
Улица/квартал: ул. Ами Буе 68 ет. 2 ап. 4 карта
Телефони: +359 888 922 648, +359 887 873 786
Email: marionetabg@yahoo.fr
Url: http://elena-dimitrova.com/biography.htm
Тематики
Биографии, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-90349
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мариета Ангелова Василева Лице за контакт
Анастас Богомилов Джидров управител Отговорно лице