Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АНДИНА
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Цар Симеон I 10 карта
Телефони: (052)630-902
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Литература, езикознание, лингвистика, Художествена литература
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-432
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Цар Симеон I 10 карта
Телефони: (052)630-902
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Панко Анчев Отговорно лице