Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Асоциация на българските археолози
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Съборна 2 карта
Телефони: 0888 145-748
Email: totko@mail.bg
Url: http://fubular.org
Тематики
Периодични издания, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90156
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тотко Нейков Стоянов председател на УС Отговорно лице