Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дирекция на Природен парк "Витоша"
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Антим I 17 карта
Телефони: (02)988-58-41
Факс: (02)989-53-77
Email: dppvitosha@iag.bg
Url: http://www.park-vitosha.org
Тематики
Екология, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-954-92829
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Снежана Петрова директор Отговорно лице