Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение "Балкански научен институт"
Адрес
Град: София  1750
Улица/квартал: жк Младост бл. 59 вх. 3 карта
Телефони: +359 887 788 814
Email: antonpan@abv.bg
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-90441
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антон Вельов Панчев председател на УС Отговорно лице