Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Пакс Паблишинг
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Христо Белчев 22 вх. Б ет. 2 ап. 8 карта
Телефони: (02)980-27-80
Факс: (02)980-27-80
Email: paxpublishing@gmail.com
kiskinov@yahoo.com
chrisattop@hotmail.com
Url: http://www.paxpublishing.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Фолклор и етнология, Учебници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9403
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христина Василева Атанасова управител Отговорно лице
Теодора Богданова Атанасова управител Отговорно лице