Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академично издателство Тракийски университет
Адрес
Град: Стара Загора  6014
Улица/квартал: Студентски град карта
Телефони: +359 42 699 205, +359 42 699 238
Url: http://www.uni-sz.bg/
Тематики
Селско стопанство, Учебници за ВУЗ, Лов и риболов, Енциклопедии, справочници, речници, Ветеринарна медицина
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-954-338  (Стари кодове: 978-954-8180)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. Ани Златева председател на ИС Отговорно лице
Желка Даковска Лице за контакт