Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българско общество за мултимедийно изкуство
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Уилям Гладстон 39 карта
Телефони: 0896 584-601
Email: j_detev@abv.bg
Url: http://detev.com
Тематики
История, Компютър и информационни науки, обработка на данни, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90190  (Стари кодове: 978-954-91222)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йордан Петров Детев Отговорно лице