Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ни плюс
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: ул. Яков Крайков 19 карта
Телефони: +359 887 356 771
Email: kom@datacom.bg
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-954-9464  (Стари кодове: 978-954-91426)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светлана Тихова Отговорно лице