Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Перун-Спринт
Адрес
Град: София  1510
Улица/квартал: ул. Скайлер 70 карта
Телефони: +359 898 360 972
Email: perun-sprint@psp-ltd.com
Url: http://www.psp-ltd.com
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9440
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Павел Тодоров Стойнов управител Отговорно лице