Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
SE Europe Geoscience Foundation
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: бул. Проф. Цветан Лазаров 162 карта
Телефони: (02)978-48-80
Факс: (02)489-43-03
Email: i.krastev@merteru.com
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Геология
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-91716
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Съборна 2 вх. А ет. 4 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Джон Мензайъс президент Отговорно лице