Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Съюз на филолозите българисти
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Московска 13 карта
Телефони: 0884 790-664
Email: ezik_i_literatura@abv.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Периодични издания
Статус
Активен
Кодове 978-954-92921
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Боян Йорданов Вълчев Лице за контакт
Симеон Дончев Хаджикосев председател на УС Отговорно лице