Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дената
Адрес
Град: София  1404
Улица/квартал: жк Стрелбище бл. 113 вх. В ап. 57 карта
Телефони: +359 2 887 56 35
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-90946
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цаню Денев Камов Отговорно лице