Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Литературен форум 2014
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: бул. Патриарх Евтимий 25 карта
Телефони: +359 888 641 979
Email: litforum@abv.bg
Url: http://litforum.wordpress.com
Тематики
Семейство, отглеждане на деца, семейни взаимоотношения, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-740
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Марин Георгиев Маринов Отговорно лице