Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Център за академични изследвания София
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Стефан Караджа 7 карта
Телефони: +359 2 980 37 04
Email: cas@cas.bg
Url: http://www.cas.bg
Тематики
Икономика, Обществени науки, социология, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-91841
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Диана Михайлова Мишкова директор Отговорно лице
Милена Варзоновцева Лице за контакт