Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПРОКСИМА-РП
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: жк Илинден бл.11 (А2) вх. 4 карта
Телефони: (02)929-04-99
Email: rada_pan@mail.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8935  (Стари кодове: 978-954-90660, 978-954-91815)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Рада Стоянова Панчовска Отговорно лице