Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Тома Трифоновски"
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: ул. Орехова гора 10 карта
Email: trifoni@abv.bg
Тематики
Изкуство, Филм и кинематография, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90831
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светлана Петкова Трифоновска управител Отговорно лице