Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Център за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: бул. Цар Борис III 136 карта
Телефони: +359 882 469 407
Email: corhv@mzh.government.bg
Url: http://corhv.government.bg/
Тематики
Селско стопанство, Ветеринарна медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-7509
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Велимира Евтимова Лице за контакт
Георги Георгиев Отговорно лице