Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Кактус
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Христо Белчев 20 карта
Телефони: +359 898 607 727
Email: manchev@cactus.bg
Url: http://www.cactus.bg
Тематики
Домакинство и готварство
Статус
Активен
Кодове 978-619-90985
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илона Иванова Манчева управител Отговорно лице
Иван Манчев Лице за контакт