Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Център за обществено развитие
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: ул. Бигла 16 карта
Телефони: 0878 363-305
Email: ngo.csd@mail.bg
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90139
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Живко Роев Роев председател на УС Отговорно лице