Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЕДИКТА
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Иларион Макариополски 2 карта
Телефони: (02)846-50-91
Email: edicta@abv.bg
info@edicta-bg.com
Url: http://www.edicta-bg.com
Тематики
Научно-популярна литература, Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-90090  (Стари кодове: 978-954-91068)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис Център за здраве и образование "ЕДИКТА"
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Иларион Макариополски 2 ет. 1 карта
Телефони: 02/84695091
Email: info@edicta-bg.com
Url: http://edicta-bg.com/
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Дарина Пачова Лице за контакт
Мария Джонгова управител Отговорно лице