Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Изпълнителна агенция по горите
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Антим I 17 карта
Телефони: (02)988-86-42
Url: http://www.nug.bg
Тематики
Екология, Периодични издания
Статус
Активен
Кодове 978-619-90017  (Стари кодове: 978-954-90748)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
инж. Борис Господинов глав. ред. Отговорно лице
Бисер Дачев изпълнителен директор Отговорно лице