Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Развитие на индустриалното, културно и природно наследство
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Ген. Кирил Ботев 1 вх. А ап. 11 карта
Телефони: 0886881188
Email: office@hotelgela.com
office@uniquerhodopes.com
Url: http://www.uniquerhodopes.com
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, География
Статус
Активен
Кодове 978-954-91922
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петко Ангелов Николов председател на настоятелството Отговорно лице