Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Генко Генов"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Граф Игнатиев 21 карта
Email: raychin@abv.bg
Тематики
Биографии, Детско-юношеска литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90449
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Райчин Генов Лице за контакт
Дарина Генова управител Отговорно лице