Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Любляна Йорданова Атанасова
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: Г. С. Раковски 58 карта
Телефони: +359 888 905 504
Email: lyublyanaatanasiva@abv.bg
Url: http://www.neverlandbohemians.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91239
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любляна Йорданова Атанасова Отговорно лице